Instagram Telegram
 
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
آیین نامه انضباطی
ارمغان کارت
آموزش شنا
شرایط کلاسهای آموزشی شنا
کلاس های گروهی بدنسازی
شرایط کلاس های گروهی بدنسازی
آکادمی کودک و نوجوان
کلاس های ورزشی کودکان
گواهینامه هنرجویان
شرایط مدرسه شنا
اخبار
برگزیدگان مدارس ورزشی
چارت سازمانی
گالری تصاویر
تور مجازی
ویدئو کلیپ
 
  قوانین و مقررات  

شرایط دوره آموزش عمومی آکادمی و تعهدات هنرجو

 • عدم واگذاری کارت آموزش به غیر  
 •  عدم ابتلاء به مشکل جسمانی یا روانی خاص     
 • حضور به موقع و همراه داشتن کارت آموزشی ضروری بوده و پس از گذشت ۱۵ دقیقه از شروع کلاس پذیرش انجام نخواهد شد.
 • پرهیز از بهمراه داشتن افراد غیرعضو 
 • در صورت مفقود شدن وسایل همراه هیچگونه مسئولیتی متوجه مجموعه نمی باشد.     
 • همراه نداشتن موبایل، اشیاء قیمتی و وجوه غیرمتعارف و وسایل عکس یا فیلمبرداری ضروری است.
 • پذیرش هنرجویان فقط با ارائه کارت مقدور خواهد بود و در صورت همراه نداشتن کارت امکان استفاده از کلاس مقدور نیست.
 • استفاده از سایر لوازم وامکانات مجموعه در زمان مشخص شده بابت کلاس های عمومی مجموعه تنها با مجوز مدیر امکان پذیر میباشد.
 • در صورت مشاهده هر گونه تخلف و عدم رعایت آئین نامه انضباطی فرد خاطی بدون برگشت وجه از ادامه فعالیت منع می گردد.
 • رعایت آئین نامه انضباطی مجموعه آبی و آکادمی سلامت ارمغان، نصب شده در پذیرش ضروریست.
 • در صورت بروز هر گونه حادثه در اثر سهل انگاری اعضاء، مجموعه ارمغان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
 • در صورت مفقود شدن کارت آموزشی مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال جهت صدور کارت مجدد اخذ خواهد شد.

 

شرایط دوره آموزش خصوصی آکادمی  و تعهدات هنرجو

 • هر جلسه شامل 120 دقیقه جهت ورود تا خروج می باشد و پس از زمان تعیین شده شارژ محاسبه و دریافت می شود.
 • هنرجوی خصوصی تنها مجاز به استفاده از مجموعه مورد نظر می باشد و حق استفاده از سایر امکانات مجموعه را ندارد.
 • طول دوره حداکثر دو ماه می باشد، در صورت عدم اتمام دوره مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال برگزاری الباقی جلسات یا برگشت وجه ندارد.
 • تعیین زمان ساعات کلاس با توافق دو جانبه مربی وهنرجو و نظارت مدیریت آموزشی مجموعه خواهد بود.
 • در صورت انصراف، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
 • در صورت هر گونه تخلفی که مورد تایید مدیریت آموزشی باشد سریعاً نسبت به تسویه حساب یکطرفه با هنرجو اقدام خواهد شد.
 • در صورت بروز هر گونه اختلافی مرجع رسیدگی مدیریت استخر و مدیریت آموزشی خواهند بود.
 • مسئولیت مربی از لحظه حضور هنرجو در محوطه مجموعه تا زمان ترک آن و هیچگونه مسئولیتی در قبال ورود و خروج هنرجو مورد قبول نیست.
 • در صورتیکه هنرجو بدون اطلاع قبلی خلف وعده نماید جلسه فوق جزو جلسات برگزار شده محاسبه خواهد شد که با تائید مدیر آموزش صورت خواهد گرفت.
 • امکان جایگزینی سایر افراد بجای فرد ثبت نام شده اولیه وجود ندارد.
 • در صورت مفقود شدن کارت آموزشی مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال جهت صدور کارت مجدد اخذ خواهد شد.
 • در صورت مفقود شدن وسایل همراه هیچگونه مسئولیتی متوجه مجموعه نمی باشد.
 • شرایط انصراف دوره مطابق شرایط انصراف آموزش عمومی در پروانه مجموعه می‌باشد که توسط اداره ورزش و جوانان به تأیید رسیده است و در آیین‌نامه انضباطی تحویل هنرجو گردیده است.
 • حداکثر تعداد هنرجویان کلاس‌های آموزشی ۲ نفر می‌باشد، درصورت بیشتر بودن تعداد هنرجویان مراتب را همان لحظه به مدیر مجموعه یا مدیریت آموزشی اطلاع دهید.
 • رعایت آئین نامه انضباطی مجموعه آبی و آکادمی سلامت ارمغان نصب شده در پذیرش ضروریست.
 • در صورت بروز هرگونه حادثه در اثر سهل انگاری هنرجو، مجموعه ارمغان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

 

شرایط دوره کلاس های عمومی شنا و تعهدات هنرجو

 • عدم واگذاری کارت آموزش به غیر 
 • عدم ابتلاء به مشکل جسمانی یا روانی خاص     
 • حضور به موقع و همراه داشتن کارت آموزشی                       
 • پرهیز از بهمراه داشتن افراد غیرعضو                           
 • همراه نداشتن موبایل، اشیاء قیمتی و وجوه غیرمتعارف و وسایل عکس یا فیلمبرداری
 • پذیرش هنرجویان فقط با ارائه کارت مقدور خواهد بود و در صورت همراه نداشتن کارت امکان استفاده از کلاس نمیباشد.
 • در صورت مفقود شدن کارت، هزینه صدور کارت المثنی ۵۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

 

شرایط دوره آموزش خصوصی شنا  و تعهدات هنرجو

 • هر جلسه آموزشی شامل ۹۰ دقیقه آموزش و ۳۰ دقیقه جهت ورود و خروج میباشد.پس از ۱۲۰ دقیقه شارژ محاسبه و دریافت میشود.
 • هنرجوی خصوصی تنها مجاز به استفاده از استخر میباشد و حق استفاده از سایر امکانات مجموعه را ندارد .
 • طول دوره حداکثر دو ماه میباشد، در صورت عدم اتمام دوره مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال برگزاری الباقی جلسات یا برگشت وجه ندارد.
 • تعیین زمان ساعات کلاس با توافق دو جانبه مربی وهنرجو و نظارت مدیریت آموزشی مجموعه خواهد بود.
 • در صورت انصراف، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.
 • در صورت دخالتهای بیمورد که مورد تایید مدیریت آموزشی باشد سریعاً نسبت به تسویه حساب یکطرفه با هنرجو اقدام خواهد شد.
 • در صورت بروز هر گونه اختلافی مرجع رسیدگی مدیریت استخر و مدیریت آموزشی خواهند بود.
 • مسئولیت مربی از لحظه حضور هنرجو در محوطه استخر تا زمان ترک استخر میباشد و هیچگونه مسئولیتی در قبال ورود و خروج هنرجو ندارد.
 • در صورتیکه هنرجو بدون اطلاع قبلی خلف وعده نماید جلسه فوق جزو جلسات برگزار شده محاسبه خواهد شد .
 • امکان جایگزینی سایر افراد بجای فرد ثبت نام شده اولیه وجود ندارد.
 • در صورت مفقود شدن کارت آموزشی مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال جهت صدور کارت مجدد اخذ خواهد شد.
 • از همراه داشتن زیور آلات جلوگیری بعمل خواهد آمد در صورت مفقود شدن وسایل همراه هیچگونه مسئولیتی متوجه مجموعه نمی باشد.
 • شرایط انصراف دوره مطابق شرایط انصراف آموزش عمومی در پروانه مجموعه می‌باشد که توسط اداره ورزش و جوانان به تأیید رسیده است و در آیین‌نامه انضباطی تحویل هنرجو گردید.
 • حداکثر تعداد هنرجویان کلاس‌های آموزشی ۲ نفر می‌باشد، در صورت بیشتر بودن تعداد هنرجویان مراتب را هر همان لحظه به مدیر استخر یا مدیریت آموزشی اطلاع دهید.

         آئین‌نامه انضباطی دریافت شد.

 

شرایط ارمغان کارت

 • شرایط :‌    (( تذکر مهم : وجه ارمغان کارت به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد ))
 • مبلغ ۵۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه کارت در زمان صدور کسر و جهت صدور مجدد کارت شناسائی معتبر الزامیست.
 • حداقل مانده جهت پذیرش هر نفر با توجه به نحوه پذیرش در زمان صدور کارت مشخص می شود.
 • حداکثر سه نفر همزمان می‌توانند از مجموعه آبی و آکادمی سلامت استفاده نمایند.
 • حداقل میزان شارژ مجدد کارت در زمان های مورد نظر تعیین می شود و امکان شارژ با مبالغ کمتر وجود ندارد.
 • تا زمان اعلام مفقودی، عواقب هر گونه سوء استفاده به عهده شخص متقاضی می باشد.
 • در صورت تغییر در مبلغ ورودی، پذیرش با شرایط جدید انجام خواهد شد.
 • مبلغ شارژ شده تنها جهت استفاده در قسمت ورودی مجموعه می‌باشد و در صورت نیاز به استفاده از سایر قسمت‌های مجموعه می‌بایست دستبند مربوطه را مجدداً در داخل مجموعه شارژ نمایید.
 • رعایت آئین نامه انضباطی مجموعه آبی و آکادمی سلامت ارمغان نصب شده در پذیرش ضروریست و مجموعه مجاز به اخراج افراد خاطی با شرایط مجموعه خواهد بود.
 • در صورت بروز هرگونه حادثه در اثر سهل انگاری اعضاء مجموعه ارمغان هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
 • در صورت مفقود شدن وسایل همراه هیچگونه مسئولیتی متوجه مجموعه نمی باشد.
 • تمامی استفاده کنندگان می بایست از سلامت کامل جسمانی برخوردار باشند.
 • در صورت بروز هرگونه خسارت به اموال مجموعه، هزینه خسارت وارده نقداً از مشتری دریافت می‌گردد.
 • کلیه موارد آیین نامه انضباطی نصب شده در دفتر مجموعه مورد تأیید اینجانب می‌باشد.
 • ارائه خدمات مربیگری ورزشی توسط افرادی به غیر از مربیان رسمی و مورد تأیید مجموعه ممنوع بوده و در صورت مشاهده کارت عضویت افراد خاطی باطل شده و اسامی آنها به اداره کل تربیت بدنی استان گزارش خواهد شد.
     
تمامی حقوق این سایت برای مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان محفوظ است
در حال بارگذاری . . .