Instagram Telegram
 
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
آیین نامه انضباطی
ارمغان کارت
آموزش شنا
شرایط کلاسهای آموزشی شنا
کلاس های گروهی بدنسازی
شرایط کلاس های گروهی بدنسازی
آکادمی کودک و نوجوان
کلاس های ورزشی کودکان
گواهینامه هنرجویان
شرایط مدرسه شنا
اخبار
برگزیدگان مدارس ورزشی
چارت سازمانی
گالری تصاویر
تور مجازی
ویدئو کلیپ
 
  ثبت‌نام کلاسهای آموزشی  

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(آقایان) بهمن ماه ۹۷

(روزهای زوج) شروع دوره  ۹۷/۱۰/۲۹            پایان دوره: ۹۷/۱۱/۲۹

(روزهای فرد) شروع دوره: ۹۷/۱۱/۰۲            پایان دوره: ۹۷/۱۱/۲۸

 

سطح آموزشی ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۵:۰۰ زوج ۹۰.۰۰۰
۱۷:۰۰  (استخر روباز) تخفیف فرد ۹۰.۰۰۰
۱۵:۳۰ و ۲۱:۰۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۵:۰۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۱۵:۳۰ و ۲۲:۳۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۵:۰۰  زوج ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ و ۱۵:۳۰ و ۲۲:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۵:۰۰  زوج ۱۱۰.۰۰۰
۱۵:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۵:۰۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ و ۲۲:۳۰ فرد ۱۵۰.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۱ ۵:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ فرد ۱۵۰.۰۰۰
۲۲:۳۰ فرد ۱۵۰.۰۰۰
۲۲:۳۰ زوج ۱۵۰.۰۰۰

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

پسران:  ۸ تا ۱۶ سال

سطح آموزشی

ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۷:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۷:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۱۷:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(بانوان) بهمن ماه ۹۷

سطح آموزشی ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۷:۳۰ زوج ۹۰.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۱۲:۳۰ و ۲۱:۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
۷:۳۰ فرد ۹۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۷:۳۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۱۴:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
۷:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۲:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۱  ۷:۳۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۱۴:۰۰ و ۱۹:۳۰ ۱۳۰.۰۰۰
۱۲:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۷:۳۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۱۲:۳۰ ۱۳۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۷:۳۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
۱۱:۰۰  زوج ۱۵۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک پیشرفته ۱ ۷:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
۱۱:۰۰ ‍۱۵۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک پیشرفته ۲ ۷:۳۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۱۹:۳۰ ۱۵۰.۰۰۰
۹:۰۰ زوج ۱۵۰.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۱ ۷:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
۱۱:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۲ ۹:۰۰ زوج ۱۵۰.۰۰۰
ناجی پیشرفته ۹:۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
یوگا در آب ۹:۰۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(تخفیف ویژه روباز بانوان) دی ماه ۹۷

ترم آموزشی ساعات آموزش روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۰:۳۰ فرد ۹۰.۰۰۰
۱۴:۳۰ فرد ۹۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۰:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
تکمیلی ۱۰:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۱۰:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۱۴:۳۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

دختران: زیر ۸ سال

ترم آموزشی ساعات آموزش روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۵:۳۰ زوج ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۵:۳۰ ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۳ ۱۵:۳۰ ۱۳۰.۰۰۰
مادر و کودک ۱۵:۳۰ ۲۵۰.۰۰۰
رده سنی ۸ تا ۱۶ سال
مقدماتی ۱ ۱۵:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۵:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
تکمیلی ۱۵:۰۰ ۱۳۰.۰۰۰

 

     
تمامی حقوق این سایت برای مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان محفوظ است
در حال بارگذاری . . .