Instagram Telegram
 
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
آیین نامه انضباطی
ارمغان کارت
آموزش شنا
شرایط کلاسهای آموزشی شنا
کلاس های گروهی بدنسازی
شرایط کلاس های گروهی بدنسازی
آکادمی کودک و نوجوان
کلاس های ورزشی کودکان
گواهینامه هنرجویان
شرایط مدرسه شنا
اخبار
برگزیدگان مدارس ورزشی
چارت سازمانی
گالری تصاویر
تور مجازی
ویدئو کلیپ
 
  ثبت‌نام کلاسهای آموزشی  

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(آقایان) اردیبهشت ماه ۹۸

(۱۳ جلسه:روزهای زوج) شروع دوره  ۹۸/۰۲/۲۶           پایان دوره: ۹۸/۰۳/۱۳

(۱۱جلسه:روزهای فرد) شروع دوره: ۹۸/۰۲/۱۷            پایان دوره: ۹۸/۰۳/۱۲

 

سطح آموزشی ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۲۰:۰۰ استخر روباز زوج ۱۵۰۰۰۰
مقدماتی ۲ ۲۰:۰۰ استخر روباز فرد ۱۴۵.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۲۰:۰۰ زوج ۱۶۵.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۱ ۲۰:۰۰ زوج ۱۶۵.۰۰۰

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

پسران:  ۸ تا ۱۶ سال

سطح آموزشی

ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۸:۰۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
۱۸:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۸:۰۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
۱۸:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
تکمیلی ۱۸:۰۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
۱۸:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
رده سنی زیر ۸ سال
مقدماتی ۱ ۱۸:۰۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
۱۸:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(بانوان) اردیبهشت ماه ۹۸

(۱۳ جلسه:روزهای زوج) شروع دوره  ۹۸/۰۲/۲۶           پایان دوره: ۹۸/۰۳/۱۳

(۱۱جلسه:روزهای فرد) شروع دوره: ۹۸/۰۲/۱۷            پایان دوره: ۹۸/۰۳/۱۲

 

سطح آموزشی ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۰:۰۰ و ۱۲:۰۰ زوج ۱۵۰.۰۰۰
۲۰:۰۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۰:۰۰ و ۱۲:۰۰ و ۲۱:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
تکمیلی ۱ ۱۰:۰۰ و ۱۲:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۱۲:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
اصلاح تکنیک  ۱۰:۰۰ و ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰ زوج ۱۹۵.۰۰۰
اصلاح تکنیک پیشرفته ۱ ۱۰:۰۰ زوج ‍۱۹۵.۰۰۰
اصلاح تکنیک پیشرفته ۲ ۱۲:۰۰ زوج ۱۹۵.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۱ ۱۲:۰۰ زوج ۱۹۵.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۲ ۱۰:۰۰ زوج ۱۹۵.۰۰۰
۲۱:۳۰ فرد ۱۶۵.۰۰۰
ناجی پیشرفته ۱۰:۰۰ و ۲۱:۳۰ زوج ۱۹۵:۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(استخر روباز ویژه بانوان) اردیبهشت ماه ۹۸

ترم آموزشی ساعات آموزش روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۴:۳۰ فرد ۱۳۰.۰۰۰
۱۴:۳۰ زوج ۱۵۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۴:۳۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
۱۴:۳۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
تکمیلی ۱۴:۳۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
۱۴:۳۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۱۴:۳۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۱۴:۳۰ زوج ۱۹۵.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

دختران: زیر ۸ سال

ترم آموزشی ساعات آموزش روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۰:۰۰ و ۱۲:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
۱۶:۳۰ و ۱۸:۰۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۲:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
۱۶:۳۰ و ۱۸:۰۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
مقدماتی ۳ ۱۰:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
۱۶:۳۰ و ۱۸:۰۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
تکمیلی ۱۸:۰۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
مادر و کودک ۱۶:۳۰ فرد ۳۶۰.۰۰۰
رده سنی ۸ تا ۱۶ سال
مقدماتی ۱ ۱۰:۰۰و ۱۲:۰۰و ۱۶:۳۰ و ۱۸:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
۱۶:۳۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۲:۰۰و ۱۶:۳۰ و ۱۸:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰
۱۶:۳۰ فرد ۱۴۵.۰۰۰
تکمیلی ۱۶:۳۰ و ۱۸:۰۰ زوج ۱۷۵.۰۰۰

 

     
تمامی حقوق این سایت برای مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان محفوظ است
در حال بارگذاری . . .