Instagram Telegram
 
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
آیین نامه انضباطی
ارمغان کارت
آموزش شنا
شرایط کلاسهای آموزشی شنا
کلاس های گروهی بدنسازی
شرایط کلاس های گروهی بدنسازی
آکادمی کودک و نوجوان
کلاس های ورزشی کودکان
گواهینامه هنرجویان
شرایط مدرسه شنا
اخبار
برگزیدگان مدارس ورزشی
چارت سازمانی
گالری تصاویر
تور مجازی
ویدئو کلیپ
 
  ثبت‌نام کلاسهای آموزشی  

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(آقایان) اسفند ماه ۹۷

(۱۵جلسه:روزهای زوج) شروع دوره  ۹۷/۱۲/۰۱           پایان دوره: ۹۸/۰۱/۲۱

(۱۶جلسه:روزهای فرد) شروع دوره: ۹۷/۱۱/۳۰            پایان دوره: ۹۸/۰۱/۲۰

 

سطح آموزشی ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۵:۰۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ زوج ۱۳۵.۰۰۰
۲۲:۳۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۵:۰۰ زوج ۱۳۵.۰۰۰
۱۵:۳۰ زوج ۱۶۰.۰۰۰
۲۱:۰۰ زوج ۱۶۰.۰۰۰
تکمیلی ۵:۰۰ زوج ۱۳۵.۰۰۰
۱۴:۰۰ زوج ۱۶۰.۰۰۰
۱۵:۳۰ و ۲۲:۳۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۵:۰۰ زوج ۱۳۵.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۵:۰۰ زوج ۱۶۰.۰۰۰
۲۲:۳۰ زوج ۱۸۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ فرد ۱۸۰.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۱ ۵:۰۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ فرد ۱۸۰.۰۰۰
۲۲:۳۰ زوج ۱۸۰.۰۰۰

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

پسران:  ۸ تا ۱۶ سال

سطح آموزشی

ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۲ ۱۷:۰۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰
تکمیلی ۱۷:۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
پیشرفته۱ ۱۷:۰۰ ۱۶۰.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(بانوان) اسفند ماه ۹۷

(۱۵جلسه:روزهای زوج) شروع دوره  ۹۷/۱۲/۰۱           پایان دوره: ۹۸/۰۱/۲۱

(۱۶جلسه:روزهای فرد) شروع دوره: ۹۷/۱۱/۳۰            پایان دوره: ۹۸/۰۱/۲۰

 

سطح آموزشی ساعات آموزشی روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۷:۳۰ زوج ۱۱۰.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۱۴:۰۰ ۱۳۵.۰۰۰
۷:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۲:۰۰ و ۱۹:۳۰ ۱۳۵.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۷:۳۰ زوج ۱۳۵.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۱۴:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
۷:۳۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰
۱۲:۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
تکمیلی ۱  ۷:۳۰ زوج ۱۳۵.۰۰۰
۹:۰۰ و ۱۱:۰۰ و ۱۴:۰۰ و ۱۹:۳۰ ۱۶۰.۰۰۰
۲۱:۰۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۷:۳۰ زوج ۱۳۵.۰۰۰
۱۲:۳۰ و ۱۹:۳۰ ۱۶۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۷:۳۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰
۱۴:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
۱۱:۰۰  زوج ۱۸۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک پیشرفته ۱ ۷:۳۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰
۹:۰۰ زوج ‍۱۸۰.۰۰۰
اصلاح تکنیک پیشرفته ۲ ۷:۳۰ زوج ۱۶۰.۰۰۰
۱۱:۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۱ ۷:۳۰ زوج ۱۶۰.۰۰۰
۱۱:۰۰ و ۲۱:۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
آماده سازی ناجی ۲ ۹:۰۰ زوج ۱۸۰.۰۰۰
ناجی پیشرفته ۹:۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
یوگا در آب ۹:۰۰ زوج ۱۳۵.۰۰۰
۹:۰۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

(تخفیف ویژه روباز بانوان) اسفند ماه ۹۷

ترم آموزشی ساعات آموزش روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۰:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
۱۴:۳۰ فرد ۱۱۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۰:۳۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰
۱۴:۳۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰
تکمیلی ۱۰:۳۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰
۱۴:۳۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰
تکمیلی ۲ ۱۰:۳۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰
۱۴:۳۰ فرد ۱۳۵.۰۰۰
اصلاح تکنیک ۱۰:۳۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰
  ۱۴:۳۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰

 

شرایط کلاس های آموزشی شنا مجموعه ارمغان

دختران: زیر ۸ سال

ترم آموزشی ساعات آموزش روز شهریه (تومان)
مقدماتی ۱ ۱۵:۳۰ زوج ۱۶۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۵:۳۰ ۱۶۰.۰۰۰
مقدماتی ۳ ۱۵:۳۰ ۱۶۰.۰۰۰
مادر و کودک ۱۵:۳۰ ۳۰۰.۰۰۰
رده سنی ۸ تا ۱۶ سال
مقدماتی ۱ ۱۵:۰۰ فرد ۱۶۰.۰۰۰
مقدماتی ۲ ۱۵:۰۰ ۱۶۰.۰۰۰
تکمیلی ۱۵:۰۰ ۱۶۰.۰۰۰

 

     
تمامی حقوق این سایت برای مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان محفوظ است
در حال بارگذاری . . .